Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Βασική φιλοσοφία του Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ είναι , να συμβάλλει μέσα από τους τομείς δράσης του: την κατάρτιση, την έρευνα, την συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες, στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας μας. 


Οι Στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας ενσωματώνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.
• Η σύνδεση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
• H προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας 
• Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας 
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του ΚΕΚ, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών.