Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Κτιριακή Υποδομή
Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ διαθέτει τις ακόλουθες κτιριακές υποδομές: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Η κεντρική δομή του ΚΕΚ βρίσκεται στην οδό Λιοσίων 117, στην Πλατεία Αττικής, σε χώρο συνολικής επιφάνειας 360 τ.μ. 
Οι εγκαταστάσεις του ΚΕΚ περιλαμβάνουν 4 αίθουσες κατάρτισης δυναμικότητας 87 ατόμων – από τις οποίες οι δύο (2) είναι πληροφορικής, ενώ επίσης περιλαμβάνουν χώρο διαλειμμάτων, γραφεία διοίκησης, κυλικείο, γραφείο προώθησης στην απασχόληση, χώρο internet, όλα προσπελάσιμα από ΑΜΕΑ. 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Το παράρτημα του ΚΕΚ βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 15, στο Περιστέρι, σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής επιφανείας 226,46 τ.μ. 
Tο παράρτημα του Περιστερίου διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες κατάρτισης δυναμικότητας 84 ατόμων, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι αίθουσες πληροφορικής, χώρο διαλειμμάτων, γραφεία διοίκησης, γραφείο προώθησης στην απασχόληση, όλα προσπελάσιμα από ΑΜΕΑ. 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Το παράρτημα του ΚΕΚ βρίσκεται επί της οδού Ι. Γερογιάννη 16, στην Πρέβεζα, σε χώρο συνολικής επιφανείας 159,98 τ.μ. Το παράρτημα της Πρέβεζας διαθέτει δύο (2) αίθουσες κατάρτισης δυναμικότητας 46 ατόμων, εκ των οποίων μία (1) είναι αίθουσα πληροφορικής. Επίσης διαθέτει τηλέφωνο για το κοινό, βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο, χώρους διαλειμμάτων, γραφεία διοίκησης, όλα προσπελάσιμα από ΑΜΕΑ. 
Σε όλες τις αίθουσες κατάρτισης και πληροφορικής και των δύο παραρτημάτων, υπάρχει ανάλογος εξοπλισμός software με αυτό της Αθήνας καθώς και σύνδεση στο Internet.
Επίσης σε όλες τις αίθουσες πληροφορικής διατίθεται ο απαιτούμενος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (hubs, routers κτλ) που επιτρέπει την ταχεία σύνδεση των Η/Υ τόσο σε τοπικό δίκτυο, όσο και με το Internet. 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις του φορέα υπάρχει χώρος υποδοχής, πληροφόρησης κοινού και βιβλιοθήκη. Το προσωπικό έχει στην διάθεση του περιφερειακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (laser εκτυπωτές, σαρωτές) ενώ υπάρχει σύνδεση Internet μέσω μισθωμένης γραμμής.
Το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ διαθέτει Λογισμικά: διαχείρισης προγραμμάτων, Αξιολόγησης, Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού & επιλογής εκπαιδευομένων & εκπαιδευτών, Παρακολούθησης των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας, λογιστικής παρακολούθησης, Επεξεργασίας κειμένου, δεδομένων κ.λ.π. (Microsoft Office ΧΡ), σύζευξης αγοράς- ζήτησης εργασίας. 
Επίσης διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Εξειδικευμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών του φορέα 

Μεθοδολογία διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιεί ο φορέας μας καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αναλύονται στατιστικά και παρέχουν πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας, την προσφορά και ζήτηση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες ειδικότητες, καθώς και το ποσοστό απορρόφησης των καταρτιζομένων του Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ αξιοποιεί τις υπάρχουσες μελέτες και έρευνες αγοράς εργασίας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ POLYDEYKHS (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) και ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ AXIOMETRIC (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ): 
Αξιοποιείται στα εξής: 

Α)Επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση καταρτιζομένων : Εφαρμόζεται κάθε φορά που σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Κατά την εφαρμογή του χρησιμοποιείται το φυλλάδιο του προγράμματος, ενώ από την προκήρυξη των προγραμμάτων ως και την οριστικοποίηση των επιλεγέντων συμπληρώνονται έντυπα όπως η Αίτηση Συμμετοχής και το Έντυπο Επιλογής. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, με τη χρήση διαφόρων εντύπων γίνεται η παρακολούθηση της πορείας των συμμετεχόντων, ενώ με την χρήση αξιολογητικών εντύπων (ερωτηματολόγια) αξιολογείται η συμμετοχικότητα των καταρτιζομένων και η αποτελεσματικότητα του ίδιου προγράμματος.
Β) επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευτών
Εφαρμόζεται κάθε φορά που ένας νέος εισηγητής/ τρια έχει αποστείλει βιογραφικό ή έχει με άλλο τρόπο εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συνεργασία με τον οργανισμό μας. Κατά την εφαρμογή του ακολουθούνται διάφορα στάδια από την πρώτη επαφή και επικοινωνία με τους εισηγητές/ τριες μέχρι και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου στα πλαίσια των εισηγήσεων τους στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών/τριών εφαρμόζεται για το σύνολο των προγραμμάτων και συνίσταται στην παρακολούθηση τόσο από τον φορέα όσο και τους καταρτιζόμενους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ JOB VIEW (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
To job view είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της πορείας των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Απασχόλησης. Οι επιλογές των απαντήσεων γίνεται κάθε φορά από πίνακα επιλογών όπου καταγράφονται όλες οι πιθανές εκδοχές (check list). 

ARGUS ERP 
Πρόκειται για σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης σύστημα «Παραμετρικών Εργαλείων Αξιολόγησης & επιλογής» το οποίο είναι λειτουργικά ενοποιημένο με το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης που διαθέτει το ΚΕΚ. Το σύστημα στηρίζεται στη λειτουργική αξιοποίηση των εργαλείων και στην παραμετροποίηση του συστήματος ανάλογα με τα ιδιαίτερα κριτήρια στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για την αποτελεσματική επιλογή και αξιολόγηση των ωφελουμένων..

Σύστημα επιλογής των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης: 
Ο φορέας μας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο αποτελείται από 250 επιχειρήσεις συνολικά. 
Η συνεργασία με τις ενλόγω επιχειρήσεις διαρκεί σε μόνιμη βάση και από το δίκτυο αυτό αντλούνται οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης.
Η διαδικασία που ακολουθεί ο φορέας μας για την επιλογή των κατάλληλων εταιριών ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης είναι μέσω της συμπλήρωσης ενός αναλυτικού ερωτηματολογίου από όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μία φορά το χρόνο και διερευνώνται μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν σε: οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, παραγωγική διαδικασία, διάρθρωση προσωπικού και οργάνωση εργασίας, καθώς και οι ανάγκες της επιχείρησης σε προσωπικό αλλά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων της.