Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Κατανοώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων, ο φορέας μας αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. 

Το ΚΕΚ έχει ήδη αποκτήσει πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε περιβάλλον moodle προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξ αποστάσεως μάθησης,
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. 

Η πλατφόρμα αυτή είναι συμβατή με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προϋποθέσεις στον τομέα του e-learning και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://openlearn.apopsinet.gr/kek_efklidis