Περιστέρι

Το παράρτημα του ΚΔΒΜ βρίσκεται επί της Οδού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 15  Τ.Κ. 12133 στο Περιστέρι,

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5755099
e-mail: info@eyklidis.gr