Επιδοτούμενα προγράμματα

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας

Ευρωπαϊκά προγράμματα


Από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποίησε και υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με στόχο, την αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για την δημιουργία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Αναζητήστε προγράμματα

12

Αναζήτηση

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δια βίου μάθηση ενηλίκων

  • All
  • Coaching
  • News
  • Ενεργειακοί επιθεωρητές
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Κατάρτιση-Εκπαίδευση
  • Προγράμματα εκπαίδευσης
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση

Οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν μεταβάλλουν καθημερινά την αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων επαγγελμάτων. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που βασανίζει την Ελλάδα σήμερα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Για να κερδίσετε τις καλύτερες εντυπώσεις και να αποκτήσετε μια θέση εργασίας, δεν αρκεί να έχετε μόνον […]

Αγγελία Εργασίας

Ζητείται άνδρας/γυναίκα, ηλικίας 30-40 ετών, κατά προτίμηση κάτοχος διπλώματος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, καλή χρήση Η/Υ, άτομο επικοινωνιακό, εργατικό, για πλήρη απασχόληση στην κεντρική δομή του φορέα μας, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης/Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Αποστολή βιογραφικών στα εξής e-mail: eyklidis@otenet.gr info@eyklidis.gr Υπόψη κας Παπαβασιλείου.   Tηλ. Επικοινωνίας: 210-8233522, 210-8230100

Coaching – AC Accredited

Πιστοποιημένα (Ac Accredited) σεμινάρια Coaching διοργανώνουν τα ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ σε συνεργασία με τα ΚΕΚ LOGICA, από τέλη Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 62 ωρών συνολικά Σ/Κ στο τέλος κάθε μήνα και το κόστος συμμετοχής είναι 1.500 ευρώ, ενώ με την πιστοποίηση τους δίνεται στον καταρτιζόμενο η δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος Coaching. Διδάσκοντες καθηγητές: Καραθάνος […]

Προγράμματα εκπαίδευσης

Προγράμματα Εκπαίδευσης как создать сайт на Joomla 3 Tweet Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες εκπαίδευσης ενηλίκων: 1. Επαγγελματική Κατάρτιση  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα (ΛΑΕΚ 0, 45%) Οι δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί το «Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχου:  Άτομα απειλούμενα από Ανεργία  Μακροχρόνια άνεργους νέους/ νέες  Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες […]

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποίησε και υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με στόχο, την αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για την δημιουργία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στα […]

Ενεργειακοί επιθεωρητές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Γενικά Με τη νέα νομοθεσία απαιτείται, για την μεταβίβαση ή ενοικίαση ενός κτιρίου, η ύπαρξη πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από ενεργειακούς επιθεωρητές, δηλαδή μηχανικούς ή υπομηχανικούς που έχουν σχετική άδεια από το Υπουργείο Ενέργειας. Η άδεια αποκτάται: α) με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος από το μηχανικό σε Κέντρο […]

Νέα - Δραστηριότητες

Δείτε τα τελευταία νέα

Ιανουάριος 26

Προγράμματα εκπαίδευσης

Προγράμματα Εκπαίδευσης как создать сайт на Joomla 3 Tweet Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες εκπαίδευσης ενηλίκων: 1. Επαγγελματική Κατάρτιση  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα (ΛΑΕΚ 0, 45%) Οι δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί το «Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχου:  Άτομα απειλούμενα από Ανεργία  Μακροχρόνια άνεργους νέους/ νέες  Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες […]

Περισσότερα...
Ιανουάριος 26

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποίησε και υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με στόχο, την αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για την δημιουργία μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στα […]

Περισσότερα...
Ιανουάριος 26

Ενεργειακοί επιθεωρητές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Γενικά Με τη νέα νομοθεσία απαιτείται, για την μεταβίβαση ή ενοικίαση ενός κτιρίου, η ύπαρξη πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από ενεργειακούς επιθεωρητές, δηλαδή μηχανικούς ή υπομηχανικούς που έχουν σχετική άδεια από το Υπουργείο Ενέργειας. Η άδεια αποκτάται: α) με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος από το μηχανικό σε Κέντρο […]

Περισσότερα...
Ιανουάριος 16

Έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing

      «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. από την Ένωση εταιριών«ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – […]

Περισσότερα...
Δεκέμβριος 5

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 προβλέπει τη συμμετοχή εργαζομένων των επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται με τη μορφή εξαρτημένης εργασίας (είναι δηλαδή ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ). Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 40 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας του, ενώ η αμοιβή του θα φθάνει τα 200 ευρώ (5 ευρώ […]

Περισσότερα...
Φεβρουάριος 18

Καλαμάτα

Το παράρτημα του ΚΕΚ βρίσκεται επί της Οδού Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 24100 στην Καλαμάτα, Τηλέφωνο επικοινωνίας: FAX:  e-mail: kekey@otenet.gr

Περισσότερα...