Καλαμάτα

Το παράρτημα του ΚΕΚ βρίσκεται επί της Οδού Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 24100 στην Καλαμάτα,

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
FAX: 
e-mail: kekey@otenet.gr