Ίλιον

Το παράρτημα του ΚΔΒΜ βρίσκεται επί της Οδού Πάριδος 100  Τ.Κ. 13122 στό Ίλιον,

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2639859
e-mail: info@eyklidis.gr