Αθήνα

Το παράρτημα του ΚΔΒΜ βρίσκεται επί της Οδού Λιοσίων 117  Τ.Κ. 10440 στην Αθήνα,

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8233522 &  210 8230100)
e-mail: info@eyklidis.gr