Κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα”

ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων

Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες

Υπουργείων και άλλων φορέων»

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο φορέας μας, ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, προτίθεται να συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης της εν λόγω δράσης, για όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

 • Κεντρικού τομέα Αθηνών

 • Δυτικού τομέα Αθηνών

 • Μεσσηνίας

 • Πρέβεζας

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ωφελούμενοι της δράσης Κατάρτισης, είναι οι συμμετέχοντες σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120-140 ωρών, σε ένα από τα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)

 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

 7. Πρώτες Βοήθειες

 8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών

 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων   που θα αποκτηθούν .

Επικοινώνησε τώρα με το ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ!

 Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

1.AΘΗΝΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:  Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής Τηλέφωνο: 210-8233522, 210-8230100 Fax: 210-8210418 e-mail: kekeyklidis@gmail.com  

 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ:  Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 15

Τηλέφωνο:210-5755099 fax: 210-5746278 e-mail: info@pesltd.gr  

 1. ΠΡΕΒΕΖΑ:  Πάροδος Δημ. Κρόκου

Τηλέφωνο: 26820-89821 fax: 26820-89821 e-mail: kekey@otenet.gr  

 1. ΙΛΙΟΝ:   Πάριδος 100 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΚ LOGICA Τηλέφωνο: 2102639859 e-mail: grammateia@logicaclub.com

  5.ΚΑΛΑΜΑΤΑ:   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 Τηλέφωνο 2721060691

e-mail: agropede@gmail.com 

 

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr