Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

ΔΡΑΣΗ: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Αντικείμενο

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Περιγραφή υλοποίησης

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

Yλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο φορέας μας, ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, προτίθεται να συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης της εν λόγω δράσης για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

  • Κεντρικού τομέα Αθηνών

  • Δυτικού τομέα Αθηνών

  • Μεσσηνίας

  • Πρέβεζας

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 750€ (150 ώρες Χ 5€ ανά ώρα κατάρτισης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και με τη συμμετοχή στις εξετάσεις ή επανεξέταση πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και πληρούν μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα.

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς.

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (Εισαγωγικό)

Οι αιτήσεις των Ωφελουμένων θα υποβάλλονται από 18/1/2021 (14.00) έως 28/2/2021 (14.00).

 

 

Επικοινώνησε τώρα με το ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ!

 Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

1.AΘΗΝΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής Τηλέφωνο: 210-8233522, 210-8230100 Fax: 210-8210418 e-mail: kekeyklidis@gmail.com  

  1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ:Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 15

Τηλέφωνο:210-5755099 fax: 210-5746278 e-mail: info@pesltd.gr  

  1. ΠΡΕΒΕΖΑ:Πάροδος Δημ. Κρόκου

Τηλέφωνο: 26820-89821 fax: 26820-89821 e-mail: kekey@otenet.gr  

  1. ΙΛΙΟΝ Πάριδος 100 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΚ LOGICA Τηλέφωνο: 2102639859 e-mail: grammateia@logicaclub.com

  5.ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 Τηλέφωνο 2721060691

e-mail: agropede@gmail.com 

 

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα: https://www.voucher.gov.gr