«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΔΡΑΣΗ: «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Περιεχόμενο Προγράμματος
 Δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής-Mentoring (6 συνεδρίες)
 Επαγγελματική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει:
 120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης
 400 ώρες πρακτικής άσκησης
 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων


Δικαίωμα Συμμετοχής
2000 άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών


Εκπαιδευτικό Επίδομα
Οι συμμετέχουσες θα λάβουν συνολικά εκπαιδευτικό επίδομα 2.600,00€ συμμετέχοντας στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης.

Ειδικότερα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και
έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
MASTER A.E. & ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ


Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Ι.ΝΕ. Γ.Σ.Ε.Ε.)

ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, Λιοσίων 117  /  210 8233522 &  210 8230100

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 15  / 210 5755099

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 24100 /  272 1060691

ΠΡΕΒΕΖΑ, Παρόδου Δημητρίου Κρόκου /  26820 89821

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ε.

ΠΑΡΙΔΟΣ 100 , ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ./ 2102639859

 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση