«Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης Εργαζομένων σε Κλάδους Υψηλής Ζήτησης με Έμφαση στις Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες»

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου