ΚΕΚ LOGICA – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -VOUCHER

[cf7form cf7key=”forma-ekdilosis-endiaferontos-kek-logica”]