«Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου