«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Teacher

Κατηγορία

Εκπαιδευτικά προγράμματα Επιδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα Κατάρτιση - Εκπαίδευση Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Περιεχόμενο Προγράμματος

📍 Δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής-Mentoring (6 συνεδρίες)

📍 Επαγγελματική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει:

o 120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης

o 400 ώρες πρακτικής άσκησης

📍 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

Δικαίωμα Συμμετοχής

2000 άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχουσες θα λάβουν συνολικά εκπαιδευτικό επίδομα 2.600,00€ συμμετέχοντας στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης.

Ειδικότερα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

MASTER A.E. & ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Ι.ΝΕ. Γ.Σ.Ε.Ε.)

ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, Λιοσίων 117  /  210 8233522 &  210 8230100

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 15  / 210 5755099

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 24100 /  272 1060691

ΠΡΕΒΕΖΑ, Παρόδου Δημητρίου Κρόκου /  26820 89821

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ε.

ΠΑΡΙΔΟΣ 100 , ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΤΗΛ./ 2102639859

 

 

   

Price : Free

Ομάδα : Άνεργοι

Παράρτημα : Αθήνα Ίλιον Καλαμάτα Περιστέρι Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Κατάσταση : Σε εξέλιξη

Question