Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

Teacher

Κατηγορία

Επιδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
 •  Θεωρητική κατάρτιση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης), διάρκειας 105 ωρών και οδηγεί σε απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό). Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθούν το πρόγραμμα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
 •  Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Η πιστοποίηση διενεργείται από κοινού από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ, τους μοναδικούς φορείς που παρέχουν πιστοποίηση στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/20007 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ – (Β΄ 2899/2012).
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 525€
 • Αντικείμενο του έργου
 • Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε έως 5.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

 

 • Σκοπός του προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας, η οποία αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”      των ΙΕΚ και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Εργασίας κατηγορίας Ά, που εκδίδεται από την Αστυνομική Δ/νση ή Δ/νση Ασφαλείας.

 • Ωφελούμενοι:  
 • Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • 2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 • 3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
 • 5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). • Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
 • 6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι: οι ενδιαφερόμενοι είναι επιπλέον απαραίτητο να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conte nt&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang

Επικοινώνησε τώρα με το ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ!

Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΘΗΝΑ, Λιοσίων 117  /  210 8233522 &  210 8230100

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 15  / 210 5755099

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 24100 /  272 1060691

ΠΡΕΒΕΖΑ, Παρόδου Δημητρίου Κρόκου /  26820 89821

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ε. ΠΑΡΙΔΟΣ 100 , ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ./ 2102639859

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

                       

Price : Free

Ομάδα : Άνεργοι

Παράρτημα : Αθήνα Ίλιον Καλαμάτα Περιστέρι Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Κατάσταση : Σε εξέλιξη

Question

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου