Νέος Κύκλος αιτήσεων ανέργων για 30.000 θέσεις!! “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”

Teacher

Κατηγορία

Επιδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα

   
 • H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
     
 • Περιλαμβάνει:
 • I. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 50- 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Αναλυτικά:
 • Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα)
 • Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή)
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού)
 
 • II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Οι φορείς πιστοποίησης είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα
   
 • Ωφελούμενοι: Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις: I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 
 • Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως 1000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)
 • Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.
     

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ BASIC-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ BASIC-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ BASIC-DESING ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ BASIC-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BASIC - E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-LOGISTICS BASIC-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
9 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ BASIC-NURCING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING BASIC-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING Online Branding και Επικοινωνία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (5G) Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/GDPR ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ BASIC - DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/GDPR ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ BASIC - MOBILE APPLICATION – Ειδικός ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17 ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Γραμματεία Διοίκησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ADVANCED-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
19 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ADVANCED-DESING ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
20 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ADVANCED-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
21 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ADVANCED-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ADVANCED - E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
23 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-LOGISTICS ADVANCED-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
24 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (5G) ADVANCED-NETWORKS - ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
25 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ADVANCED-NURCING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
26 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ADVANCED-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :
1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυκλική Οικονομία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ BASIC - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ BASIC - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ& ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΕΦΑΡΜ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
9 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ADVANCED - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ADVANC- ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ADVANCED - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ADVANCED-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
             

Price : Free

Ομάδα : Άνεργοι

Παράρτημα : Αθήνα Ίλιον Καλαμάτα Περιστέρι Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Κατάσταση : Σε εξέλιξη

Question

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου