Γ’ ΚΥΚΛΟΣ Επιδοτούμενης Κατάρτισης για Ανέργους σε Πράσινες Δεξιότητες με επίδομα 400€ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

Teacher

Κατηγορία

Ανέργων Επιδοτούμενα προγράμματα

 

 • H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
 
 • Περιλαμβάνει:
 • I. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Αναλυτικά:
 • Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα)
 • Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή)
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού)
 
 • II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Οι φορείς πιστοποίησης είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα
 
 • ΩφελούμενοιΆνεργοι οι οποίοι πληρούν κατελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να μην έχετε συμμετάσχει στους Α και Β κύκλους του προγράμματος.
 
 • Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 
       

Price : Free

Ομάδα : Άνεργοι

Παράρτημα : Αθήνα Ίλιον Καλαμάτα Περιστέρι Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Κατάσταση : Αναμένεται

Question

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου