Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.(Για άνεργους)

Teacher

Κατηγορία

Επιδοτούμενα προγράμματα

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.


Δικαίωμα συμμετοχής :   Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες Στη δράση περιλαμβάνεται κατάρτιση διαρκείας 50-200 ωρών και πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

-------------------------------------------------------------

Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως 1000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.

  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ειδικότητες που προσφέρει ο φορέας μας .    Είσαι επιτυχών του Προγράμματος VOUCHER 80.000 Ανέργων με εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1000€;   Επίλεξε πρόγραμμα κατάρτισης & κλείσε θέση στα τμήματα που ξεκινούν άμεσα.     Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εγκεκριμένες ειδικότητες του φορέα μας!  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :  

   
1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ   BASIC-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ   Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ   BASIC-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ   BASIC-DESING ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
6 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ   BASIC-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   BASIC - E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
8 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-LOGISTICS   BASIC-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
9 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ   BASIC-NURCING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
10 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING   BASIC-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
11 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING   Online Branding και Επικοινωνία   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
12 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (5G)   Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/GDPR ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ   BASIC - DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/GDPR ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ   Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ   BASIC - MOBILE APPLICATION – Ειδικός ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
17 ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   Γραμματεία Διοίκησης   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
18 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ   ADVANCED-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
19 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ   ADVANCED-DESING ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
20 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ   ADVANCED-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
21 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ   ADVANCED-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   ADVANCED - E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
23 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-LOGISTICS   ADVANCED-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
24 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (5G)   ADVANCED-NETWORKS - ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
25 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ   ADVANCED-NURCING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
26 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING   ADVANCED-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
    ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :  
1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
2 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   Κυκλική Οικονομία   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   BASIC - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ   BASIC - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ   Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
8 ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ& ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΕΦΑΡΜ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
9 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ADVANCED - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ADVANC- ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ   ADVANCED - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   ADVANCED-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων   ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
   

Price : Free

Κατάσταση : Προγραμματισμένο

Question

ΕργαζόμενοςΆνεργος

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου