Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Teacher

Κατηγορία

Επιδοτούμενα προγράμματα

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής :   Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες Στη δράση περιλαμβάνεται κατάρτιση διαρκείας 50-200 ωρών και πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως 1000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.

   

Price : Free

Κατάσταση : Προγραμματισμένο

Question

ΕργαζόμενοςΆνεργος

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου