Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών

Teacher

Κατηγορία

Επιδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών.

To ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ είναι εκ των αναδόχων της δράσης.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» η οποία αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και καινοτόμου πλέγματος υπηρεσιών σε 8.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός της Πράξης:

Σκοπός της Πράξης είναι να προάγει την κοινωνική συνοχή και να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη των άνεργων νέων και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η αναγκαιότητα της πράξης προκύπτει κυρίως από την ένταση του φαινομένου των νέων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Αντικείμενα κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Μεταποίηση, Υγεία και Ευεξία, Κυκλική οικονομία & Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας και Τομέας δομικών υλικών + Μετάλλου. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 400 έως 700. Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει : Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση & πρακτική άσκηση) και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής:

 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.  Να έχουν ηλικία άνω των 18 έως 29 ετών.  Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ την ώρα. Ειδικότερα για τους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία: € 3500 πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 700 ωρών € 2800 πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 560 ωρών € 2000 πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://youth.inegsee.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.


ΚΔΒΜ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, Λιοσίων 117  /  210 8233522 &  210 8230100 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 15  / 210 5755099 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 24100 /  272 1060691 ΠΡΕΒΕΖΑ, Παρόδου Δημητρίου Κρόκου /  26820 89821 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Ε. ΠΑΡΙΔΟΣ 100 , ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ./ 2102639859

  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Price : Free

Ομάδα : Άνεργοι

Παράρτημα : Αθήνα Ίλιον Καλαμάτα Περιστέρι Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Question

ΕργαζόμενοςΆνεργος

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου