Προγράμματα εκπαίδευσης

Teacher

Κατηγορία

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ υλοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες εκπαίδευσης ενηλίκων: 1. Επαγγελματική Κατάρτιση  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα (ΛΑΕΚ 0, 45%) Οι δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί το «Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχου:  Άτομα απειλούμενα από Ανεργία  Μακροχρόνια άνεργους νέους/ νέες  Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες  Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  Άτομα με Αναπηρία  Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες  Άτομα με θρησκευτικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες  Εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  Ιδιώτες  Εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα 2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα- Κοινοτικές Πρωτοβουλίες  Στα πλαίσια της εφαρμογής των Ολοκληρωμένων αυτών προγραμμάτων και των Κοινοτικών πρωτοβουλιών, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συνεργάζεται με Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς (Επιμελητήρια, Ενώσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Συνεταιρισμούς, Επιχειρήσεις), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 3. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Η εταιρεία από την ίδρυση της έως σήμερα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία ποικίλων εκπαιδευτικών εργαλείων όπως:  Εκπαιδευτικά «πακέτα» - εγχειρίδια  Βιβλία, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 4.Πιστοποίηση γνώσεων στην πληροφορική Η Εταιρεία λειτουργεί ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο αναγνωρισμένων από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) πιστοποιητικών της Microsoft, της ICT Hellas και του Cambridge University. 5. Πιστοποίηση γνώσεων σε εφαρμογές πληροφορικής για μηχανικούς  Η εταιρία λειτουργεί ως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μηχανικούς αναφορικά με τις εφαρμογές Primavera Oracle. 6. Συμμετοχή σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση Η εταιρία υλοποιεί δράσεις προώθησης στην απασχόληση για άνεργους που συμμετείχαν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που ονομάζεται «Πυξίδα Απασχόλησης».

Αναζητήστε τα προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε

27

Αναζήτηση

Price : Free

Παράρτημα : Ίλιον Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Κατάσταση : Σε εξέλιξη

Question