Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης Εργαζομένων σε Κλάδους Υψηλής Ζήτησης με Έμφαση στις Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

Teacher

Κατηγορία

Επιδοτούμενα προγράμματα Εργαζομένων

 

 • H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ,που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

 • Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να μην έχετε συμμετάσχει στον κύκλο Α του προγράμματος.
Περιλαμβάνει:
 • I. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Αναλυτικά:
 • Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα)
 • Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή)
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού)
 
 • II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Οι φορείς πιστοποίησης είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα
   
 • Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 
       

Price : Free

Ομάδα : Εργαζόμενοι

Παράρτημα : Αθήνα Ίλιον Καλαμάτα Περιστέρι Πλατεία Αττικής Πρέβεζα

Κατάσταση : Αναμένεται

Question

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου